Aanleiding en Proces

Kienehoef klimaatrobuuster

In de wijk Kienehoef gaat de komende jaren het een en ander veranderen. De wijk wordt in de komende jaren stap voor stap aangepast. Een van de projecten waar we, samen met u, aan gaan beginnen is het ‘klimaatrobuust’ maken van de wijk. Dat betekent dat we de openbare ruimte gaan aanpassen zodat de wijk beter geschikt is om extreme droogte of neerslag op te vangen.

Waarom is dit nodig? We verwachten in de toekomst langere droge periodes én fellere buien. Toevallig bleek deze zomer dat het nu al kan gebeuren! Op 13 augustus van 2018 was er een zware regenbui en liep een deel van de straten in de wijk onder water, terwijl we midden in een van de droogste zomers van de eeuw zaten!

Om Kienehoef klimaatrobuust te maken gaan we een deel van de straten afkoppelen van de riolering. Het regenwater van die straten wordt straks via een eigen systeem afgevoerd. Ook al wordt maar een deel van de wijk afgekoppeld, de gehele wijk profiteert van de afkoppeling. Er komt meer ruimte in de bestaande riolering in de andere straten. Zo wordt de hele wijk ‘robuuster’. Het afkoppelen gaat straat voor straat. Op de kaart hieronder kunt u zien welke straten afgekoppeld gaan worden.

 

 

Een straat, die onder handen wordt genomen, gaat helemaal open. De bestaande straatverharding en stoepen worden verwijderd en vervolgens wordt het opnieuw aangelegd. Dit is ook een prachtige kans om opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Sommige zaken liggen vast, maar heel veel kan ook door u zelf, als samenwerkende bewoners van de straat, worden ingevuld.


Proces / Planning

September 2019 Afsluiting ontwerpfase tot definitief ontwerpplan
September - november 2019 Opstellen uitvoeringsovereenkomst en -tekeningen
Verdere detaillering en materialisatie 
December - februari 2020 Europese openbare aanbesteding
Februari 2020 Gunning
2e kwartaal 2020 Start uitvoering (afhankelijk van beschikbaarheid materialen)
2e kwartaal 2020 - 1e helft 2022 Uitvoering, gefaseerd, fasering nog uit te werken

 

Hoe werkt de website?

Op deze website vindt u verschillende straten waar u op kunt reageren. Per straat zijn verschillende voorstellen te zien en worden voorbeeldfoto’s getoond van hoe het kan worden. Onder ‘praat mee’ kunt u klikken op de straat en kunt u reageren in het reactievenster. Als u gaat meedenken, wilt u dan proberen uw reactie steeds bij de juiste straat te plaatsen? Dat helpt ons enorm in de analyse van uw reacties!