Welkom op de website van Kienehoef

Update 4 december: planning en laatste beantwoording vragen

De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. De tekeningen zijn verder gedetailleerd en er is nagedacht over de materialisatie. Hieronder vindt u de planning, zoals ook gepresenteerd op de laatste bijeenkomst op 28 september 2019.

Daarnaast stonden er nog enkele vragen open die gesteld zijn op de laatste bijeenkomst. Deze kunt u hier vinden.

September 2019 Afsluiting ontwerpfase tot definitief ontwerpplan
September - november 2019 Opstellen uitvoeringsovereenkomst en -tekeningen
Verdere detaillering en materialisatie 
December - februari 2020 Europese openbare aanbesteding
Februari 2020 Gunning
2e kwartaal 2020 Start uitvoering (afhankelijk van beschikbaarheid materialen)
2e kwartaal 2020 - 1e helft 2022 Uitvoering, gefaseerd, fasering nog uit te werken

 

Update 13 september: Uitnodiging markt ter afsluiting project

 

Let op: onderstaande tekst is gemaild naar de contactpersonen van alle straten.

Beste bewoner/ contactpersoon,
Op zaterdag 28 september organiseert de gemeente Meierijstad een moment ter afsluiting van deze fase van het project “Klimaatrobuust Kienehoef”. De markt wordt gehouden in de Kinderboerderij aan de Klothal in Park Kienehoef.

Na een intensief participatieproces waarin u heeft kunnen meepraten/ontwerpen aan uw straat, willen we graag het eindresultaat van alle straten met u delen. 
De markt is geopend van 10:30 tot 12:30. U kunt binnenwandelen wanneer het u uitkomt. Aan het begin van de markt zal wethouder Van Rooijen een korte aftrap geven. Daarnaast zal een aantal bewoners in de loop van de ochtend een korte toelichting geven over hun proces, hoe hebben zij zich georganiseerd en/of het ontwerp.
Naast de definitieve ontwerpen zijn er een paar kraampjes aanwezig met informatie hoe u zelf aan de slag kunt met klimaatrobuust Kienehoef op eigen terrein.

Zou u ook uw straatgenoten op de hoogte kunnen brengen? Dat kan door deze mail door te sturen, maar u kunt ook verwijzen naar de website (www.kienehoef.losstadomland.nl).

Waar: Kinderboerderij de Kienehoeve, Klothal 1 Sint Oedenrode
Wanneer: Zaterdag 28 september tussen 10:30 en 12:30
 
Met vriendelijke groeten,
Namens Leon van Maren, gemeente Meierijstad
 

Plankaart

Wanneer u 'klikt' op een locatie op de plankaart kunt u daarna inzoomen naar de gekozen plek.
Update 12 juni: vervolgprocedure en aangepast ontwerp

 

Hierbij willen we u op de hoogte brengen over de vervolgprocedure van de afkoppeling van Kienehoef:

  • Eind juni komt het ontwerp ter inzage te liggen. U kunt, voor de laatste keer, reageren op het ontwerp.
  • Alle betrokkenen worden per brief geïnformeerd en krijgen de gelegenheid om binnen twee weken te reageren. Ook vindt een publicatie plaats in de MooiRooi krant.
  • Hieronder kunt u de aangepaste totale plankaart inzien en de algemene toelichting lezen. Op de pagina van uw eigen straat zijn de ontwerpen niet aangepast.
  • Na de mogelijkheid tot reageren neemt het college een finaal besluit over de definitieve uitvoering. 
  • Als afsluiting van het voorbereidingsproces komt er een moment waarin het definitieve plan met de wijk wordt gedeeld. De datum hiervoor wordt later bekend gemaakt.
  • Voor de uitvoering geldt dat het streven is om begin volgend jaar te starten met de werkzaamheden.

Toelichting Kienehoef Klimaatrobuust.pdf

 

Plankaart (Let op dit is een oude versie!)

Wanneer u 'klikt' op een locatie op de plankaart kunt u daarna inzoomen naar de gekozen plek.


Update 24 april: nieuwe ontwerpschetsen worden verspreid

Let op: onderstaande tekst is verspreid onder alle bewoners van de straten waarvoor een ontwerpschets gemaakt is.

Beste bewoner,

Zoals u waarschijnlijk weet werken we, samen met een groot aantal mensen uit uw wijk, al enige tijd aan een plan voor een klimaatrobuust Kienehoef. U woont in een straat waar het regenwater ‘afgekoppeld’ wordt. Dit houdt in dat het regenwater niet meer het riool in loopt, maar via een eigen systeem naar de sloten in het buitengebied wordt gebracht. Daarmee kan het watersysteem veel meer aan (bijvoorbeeld hevige buien), kunnen we extreme droogte bestrijden en wordt het water in de Dommel schoner. Kortom, een klimaatrobuust Kienehoef.

Om uw straat ‘af te koppelen’ wordt de openbare ruimte voorzien van een nieuwe inrichting.
Hierbij ontvangt u de conceptschetsen voor de herinrichting van uw straat. Het is een veel nauwkeurigere tekening dan in de vorige ronde. 

Wat hebben we gedaan?
- We hebben de wensen die door u en/of door uw vertegenwoordiging in de workshops zijn ingebracht, zo goed mogelijk verwerkt.
- We hebben opstelplaatsen voor containers toegevoegd. Dat is nieuw, dus kijkt u daar nog eens extra goed naar!
- Op een aantal plekken zijn boomsoorten voorgesteld.
- De grotere technische voorzieningen die zichtbaar zijn in de straat, zijn opgenomen. Denk aan de punaises en de watergoten.

We nodigen u uit om nog eens goed naar de tekening te kijken. We zijn benieuwd naar uw reactie.  

Hoe kunt u reageren?
We ontvangen het liefst afgestemde gezamenlijke reacties, zeg maar de ‘mening van de straat’. Dit kunt u doen door uw reactie door te geven aan de contactpersoon. 
Of U kunt reageren via de website https://kienehoef.losstadomland.nl/praatmee bij de desbetreffende straat. U kunt ook een individuele reactie sturen naar anita.timmermans@losstadomland.nl.

U kunt uw reactie insturen tot en met 12 mei 2019. Daarna gaan we deze reacties zo goed mogelijk verwerken.

Vervolg
Met de reacties maken we een tekening die de basis wordt voor de uitvoering. 
Zulke uitvoeringsplannen vallen niet direct onder de gemeentelijke inspraakverordening. Toch vinden wij het wenselijk het definitieve ontwerpplan, na vaststelling door het college begin juni, nog voor een laatste, finale reactie terug te leggen bij alle bewoners. 

Alle betrokkenen worden over het definitieve ontwerpplan per brief geïnformeerd en krijgen dan de gelegenheid om binnen twee weken een laatste reactie te geven. Ook vindt publicatie plaats in de MooiRooi krant. 
Daarna neemt het college een finaal besluit over de definitieve uitvoering. Volgens de planning is dat eind juni. 
Als afsluiting van het voorbereidingsproces komt er een moment waarin het definitieve plan met de hele wijk wordt gedeeld. 

Alle voorstellen staan ook op de website https://kienehoef.losstadomland.nl/. 

Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Leon van Maren op telefoonnummer +31 (413) 381 904.

Met vriendelijke groet,

Leon van Maren
Projectleider


Update 28 maart: update planning

Let op: onderstaande tekst is gemaild naar de contactpersonen van alle straten.

Beste bewoner/contactpersoon, 

We willen u op de hoogte brengen van een aanpassing van de planning. Het publiceren en verspreiden van de ontwerpen schuift een aantal weken door naar medio/eind april.

De aanpak blijft zoals eerder afgesproken: zodra de ontwerpen gereed zijn, worden deze verspreid onder de contactpersonen van iedere straat en op de website gepubliceerd. De contactpersonen verspreiden vervolgens de tekeningen binnen de straten.

Met vriendelijke groeten,
Namens Leon van Maren, gemeente Meierijstad

 

Update 28 februari: planning 

Let op: onderstaande tekst is gemaild naar de contactpersonen van alle straten.

Betreft: planning ontwerpen Klimaatrobuust Kienehoef

Beste bewoner/contactpersoon,

Met dit bericht willen wij u vertellen dat de nieuwe ontwerpen voor de klimaatrobuust maken van Kienehoef later komen dan gepland.
 
In de werksessies van eind januari is aangegeven dat de nieuwe ontwerpen vóór de carnaval verspreid zouden worden. We zijn hard aan het werk, maar het blijkt meer tijd te kosten dan gedacht. We willen het zorgvuldig uitwerken en daarnaast zijn we ook technisch en financieel aan het rekenen. Vanwege het vele werk en de vakanties, komen de nieuwe ontwerpen dan ook een aantal weken later dan gepland. We streven naar eind maart.
 
Het verspreiden van de nieuwe ontwerpen gebeurt op dezelfde manier als afgesproken. Zodra de ontwerpen gereed zijn, worden deze verspreid onder de contactpersonen van iedere straat. De contactpersonen verspreiden de tekeningen binnen de straten.

Met vriendelijke groeten,

namens Leon van Maren, gemeente Meierijstad

 

Update Kienehoef 14 januari: uitnodiging werkbijeenkomsten

Let op: onderstaande tekst is gemaild naar de contactpersonen van alle straten.

In de week van 21 tot 25 januari willen we graag met u doorpraten over de plannen voor uw straat zoals geplaatst op de website eind december. Onderstaand vindt u het programma. De gesprekken zijn per straat. We hebben per straat een uur ingepland, bij de hofjes is dit iets korter.
 
Als er voldoende belangstelling is in uw straat zou het mooi zijn als u met een groepje van zo’n 5 personen kunt komen. We hopen dat het u lukt om in ieder geval met 2 personen aanwezig te zijn. 
Op basis van het gesprek gaan we de ontwerpschetsen uitwerken en ‘in de maat’ zetten.
 
De gesprekken zijn weer in OBS de Springplank op Wilhelminastraat 19 in Sint-Oedenrode.
We zien u graag volgende week!

Maandag 21 januari
18.00 – 19.00 uur Frederikstraat A en park
19.00 – 20.00 uur Frederikstraat B
20.00 – 21.00 uur Wilhelminastraat
21.00 – 22.00 uur Wilhelminastraat – Louisestraat

Dinsdag 22 januari (LET OP: 2 groepen tegelijkertijd, dus let op de tijd)
19.00 – 20.00 uur Johan Frisostraat
19.00 – 20.00 uur Willem-Alexanderstraat
20.00 – 21.00 uur Constantijnstraat
20.00 – 21.00 uur Clausstraat
21.00 – 22.00 uur Bernhardstraat

Woensdag 23 januari
18.00 – 19.00 uur Beatrixstraat A
19.00 – 20.00 uur Beatrixstraat B en C
20.00 – 21.00 uur Julianastraat A
21.00 – 22.00 uur Julianastraat B en C

Donderdag 24 januari (LET OP: 2 groepen tegelijkertijd, dus let op de tijd)
18.00 – 19.00 uur Koninginnelaan A, B en C
19.00 – 19.45 uur Koninginnelaan D
19.00 – 19.45 uur Koninginnelaan E
19.45 – 20.30 uur Koninginnelaan F
19.45 – 20.30 uur Koninginnelaan G
20.30 – 21.15 uur Koninginnelaan H
20.30 – 21.15 uur Koninginnelaan I
21.15 – 22.00 uur Koninginnelaan J
21.15 – 22.00 uur Koninginnelaan K


Update Kienehoef 21 december

De ontwerpschetsen staan online! Klik op PRAAT MEE, zoom in op de kaart en klik op uw straat om de ontwerpschetsen te zien.

Na de werksessies van 3, 4 en 6 december heeft het ontwerpbureau, op basis van uw inbreng, schetstekeningen voor alle straten gemaakt. U kunt hier als straat weer verder mee. Samen buigt u zich weer over de kaarten: is het goede getekend? Wat ontbreekt er nog wat moet er anders? In de derde week van januari (de week van 21 januari) nodigen we straat voor straat uit om te praten over de tekeningen. We proberen dan definitieve afspraken te maken. Daarna maken we de technische tekeningen die we aan u, in een grote bijeenkomst, presenteren.  


HIER kunt u meer lezen over de aanleiding en het proces.

Wilt u de presentatie van de informatieavond van donderdag 8 november nog eens terugkijken bekijk 'm dan hieronder.